Sắp trình Thủ tướng Đề án chống đô la hóa vàng hóa

020217dt

NHNN đang tìm cách chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh

Ngoài việc hoàn thiện Đề án chống Đô la hóa và vàng hóa để trình Thủ tướng, NHNN cũng rà soát, đánh giá, tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý vàng, nhằm tìm giải pháp chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh.

Xem tiếp

Huy động vàng, ngoại tệ trong dân: Hiểu đúng thế nào?

130117vneco

Trong hơn ba năm qua, Việt Nam đã không phải dồn ngoại tệ để nhập vàng về (ở kênh chính ngạch), mà chủ yếu thị trường tự dưỡng bằng nguồn bán ra từ dân cư

Thủ tướng Chính phủ chính thức chốt lại quan điểm có nhiều tranh luận những năm qua...

Xem tiếp

Chuyên mục phụ