Không được cho vay vốn mua vàng miếng

020217dt

Theo Thông tư số 39/2016 của NHNN quy định hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

đối với khách hàng, kể từ ngày 15-3-2017 các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay vốn để mua vàng miếng.

Trước đây, Thông tư số 33/2011 của NHNN về sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001 cũng đã bổ sung thêm quy định mua vàng nằm trong danh sách nhu cầu vốn không được cho vay. Tuy nhiên, quy định này đã ngoại trừ trường hợp được Thống đốc NHNN chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng; sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép của NHNN.

Như vậy, so với Thông tư 33/2011, thay vì quy định chung mặt hàng vàng (gồm vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng nguyên liệu, vàng miếng…) thì Thông tư 39/2016 quy định rõ việc không cho vay chỉ áp dụng đối với nhu cầu mặt hàng vàng miếng.

SGGP